La traducció de documents legals relacionats amb la propietat industrial i intel·lectual requereix un profund coneixement de la temàtica sobre la qual versa el document i de l’ús de la terminologia pròpia del sector. Montero Traducciones ens ha demostrat ser una empresa molt professional i puntual que sap moure’s en aquest sector i, sobretot, ens ha transmès la confiança que ens dóna la tranquil·litat de saber que comptem amb un bon aliat.